Indflytning

Kollegiet administreres af FA09 (Fællesadministrationen af 2009) med hovedsæde i Glostrup. Der er et lokalt administrationskontor i blok A, stuen.

Hvis du er kommet så langt, at du har fået tildelt en bolig, fremsender lokal-administrationen en lejekontrakt m.m. til dig. Du skal underskrive og returnere den originale lejekontrakt samt tillæg til lejekontrakt. Samtidigt skal du vedlægge opdateret dokumentation for, at du er under uddannelse. Det kan f.eks. være en bekræftelse på, hvilket studie du er indskrevet på. Kopi af studiekort er ikke tilstrækkelig dokumentation. Betaling af depositum og 1. måneds husleje skal ske som angivet på det fremsendte betalingskort.

Ved din indflytning er lofter og vægge i boligen nymalede. Istandsættelsen starter på/efter overtagelsesdagen, og først da kan vi oplyse, hvornår den bliver afsluttet. Når du modtager lejekontrakten fra os, vil du få oplyst, hvilken dato du kan kontakte inspektøren og få nærmere besked om istandsættelsen.

Cykeludlejning

Faciliteter

Øresundskollegiet råder over en masse faciliteter

Oek Festival

Aktiviteter og fester

Her på Øresundskollegiet foregår der hele året en masse aktiviteter og fester planlagt af beboerne.

Beboerraadet

Beboerrådet

Her på kollegiet har vi et beboerdemokrati.

}