Beboerdemokrati

Her på kollegiet har vi et beboerdemokrati. Det vil sige, at vi beboer kan bestemme en stor del omkring de ting, der sker på kollegiet. Det være sig f.eks. renoveringer af lokaler, en ny hjemmeside eller nye ideer til udendørsarealerne.

Her er et beboerråd bestående af 9 medlemmer og 1 formand, som holder møde en gang om måneden. Mødet er åbent for alle beboer, som er meget velkomne til at kigge forbi, stille spørgsmål eller komme med forslag. Alle kan være med til at starte projekter op og komme med gode ideer. To af beboerrådsmedlemmerne er også medlem af kollegiets bestyrelse.

For at blive medlem af både beboerrådet og bestyrelsen skal du vælges ind på et beboermøde, som vi har to af om året, forår og efterår. Når du er valgt ind, sidder du for to år. Det er også på beboermøderne, du kan stille op til et udvalg, og det er også her, vi diskuterer større projekter, som alle beboer er involveret i. Kollegiets budget og regnskab vil også blive gennemgået. Så vil du vide noget om, hvad der foregår på kollegiet, så er det en god idé at kigge forbi et beboermøde.

Det ekstraordinære beboerrmøde bliver afholdt på den tredje onsdag i marts mens det ordinære beboermøde bliver afholdt på den tredje onsdag i oktober.

Beboerrådsmøder

Referater og Dagsorden for Beboerrådsmøder

Klik her

Beboermøder

Referater og Dagsorden for Beboermøder

Klik her
Cykeludlejning

Faciliteter

Øresundskollegiet råder over en masse faciliteter

Oek Festival

Aktiviteter og fester

Her på Øresundskollegiet foregår der hele året en masse aktiviteter og fester planlagt af beboerne.

Beboerraadet

Beboerrådet

Her på kollegiet har vi et beboerdemokrati.

}