24
nov
Administrationen er lukket den 1. december 2017

Dvs. skal I have fat på inspektøren, skal det gøres tidligere på ugen.


21
nov
Vagtording ifm akutte driftsstop og bygningsskader

Fra. 1.12.2017 har Øresundskollegiet indgået et samarbejde med SSG om vagtordning uden for administrationens åbningstid. SSG håndterer alle former for driftstop og bygningsskader (eksempelvis sprængte vandrør, svigt i hovedforsyning af varme, totalstoppelse af hovedafløbsrør, storm og skybrudsskader ved fare for følgeskader, etc). Øresundskollegiets vagttelefonnummer til SSG er 7020 8139.


17
nov
Juleferie i Udlejningen fra 22.12-3.1 (begge dage inkl).

Udlejningen holder julieferie fra den 22.12-3.1 (begge dage inkl). Husk derfor at betale deposita etc. og afhente nøgler til evt. lejemål inden der lukkes ned for julen. Glædelig jul og godt nytår!


03
nov
Ændringer i sanktioner for festlokalet og gæsteværelser.

Der vil fremover blive trukket 100 kr. i stedet for 40 kr. pr. påbegyndt rengøringskvarter ved mangelfuld rengøring


24
sep
Udskiftning af badge læsere (Opdateres)

Til orientering bliver følgende læsere skiftet. Denne nyhed bliver løbende opdatereret som læsere og låse bliver skiftet.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Cykeludlejning

Faciliteter

Øresundskollegiet råder over en masse faciliteter

Oek Festival

Aktiviteter og fester

Her på Øresundskollegiet foregår der hele året en masse aktiviteter og fester planlagt af beboerne.

Beboerraadet

Beboerrådet

Her på kollegiet har vi et beboerdemokrati.

}