Mangler du information?

2. september 2017

Administrators

Her på kollegiet vil vi gerne hjælpe dig bedst muligt. På nedenstående liste kan du se, hvor du kan henvende dig med hvilke spørgsmål.

Administrationen i glasburet mellem blok A og C.
- Lejekontrakter
- Husleje (opkrævning, indbetaling m.v.)
- Klager over overtrædelse af husordenen
- Fraflytning (opsigelse, genudlejning, fremleje, depositum til malergrej,
flytteafregning)
- Intern flytning (ansøgning, tildeling m.v.)
- Vaskekort
- Studietjek
- Varme- og elregnskab (udsendelse, indsigelse og afregning)
- Indflytning (udlevering af nøgler m.v.)
- Diverse fejlmeldinger:
internet
låse, nøgler og badge
varme og el
køleskabe, komfurer m.v.
- Diverse praktiske opgaver:
udlevering af maling
udlån af vogne


Inspektøren i glasburet mellem blok A og C.
- Fraflytning (syn af lejemål, istandsættelse, nøgler m.v.)
- Udfører indberettet fejlmeldinger
Uden for kontortid kan Servicevagten kontaktes vedrørende vandskader, større
strømsvigt samt oplukning ved tab af nøgler (sidstnævnte mod betaling)


Beboerrådskontoret i lokale C101
- Spørgsmål vedrørende fællesaktiviteter og udvalg på kollegiet
- Spørgsmål vedrørende Beboermøder og Beboerrådsmøder
- Åbning af elektronisk nøgle til diverse lokaler og fællesfaciliteter på kollegiet
- Udlevering og aflevering af nøgler til diverse lokaler og fællesfaciliteter
- Udlejning af gæsterum
- Udlejning af depotrum
- Udlejning af festrum
- Salg af chipkort til print og kopiering

 

En kopi af følgende materiale kan også finde på Intranettet her

Cykeludlejning

Faciliteter

Øresundskollegiet råder over en masse faciliteter

Oek Festival

Aktiviteter og fester

Her på Øresundskollegiet foregår der hele året en masse aktiviteter og fester planlagt af beboerne.

Beboerraadet

Beboerrådet

Her på kollegiet har vi et beboerdemokrati.

}