• 15.042021April

  EN BÆREDYGTIG FREMTID PÅ ØRESUNDSKOLLEGIET

  På hjemmesiden under fanen 'En bæredygtig fremtid på Øresundskollegiet' vil du finde senest nyt vedr. byggesagen - herunder generel information, varslinger mv. Husk at hold dig opdateret på siden. 
 • 15.042021April

  Foldboldbanen

  Administrationen har modtaget klager over larm fra fodboldbanen. Der gøres opmærksom på, at foldbanen kun må benyttes af kollegiets beboere og der må ikke åbnes for adgang til udefrakommende. Ved spørgsmål kan administrationen kontaktes pr. mail. 
 • 14.042021April

  Fejl på bookingside

  Der er i øjeblikket problemer med booking af fx gæsteværelser via hjemmesiden. Support er kontaktet, som arbejder på løsning af problemerne. Ved ønske om booking kan administrationen kontaktes pr. mail. 
 • 08.032021March

  Tagterrasseprojekt

  Tagterrassen bliver fra og med uge 11 afspærret grundet renovering. 

  Alle udgange mod terrassen vil blive afspærret, men gennemgang mellem trapperne vil stadig være mulig. 

  Terrassen skal tømmes for fliser, nyt tagpap skal lægges og efterfølgende skal ny tagterrasse anlægges i samarbejde med landskabsarkitektfirma. 

  Tagterrassen forventes klar til brug i sensommeren 2021. 

  Projektet udføres med bevilling fra VILLUM FONDEN.  

  Ved spørgsmål til projektet er I velkomne til at sende en mail kollegierne@fa09.dk.  

 • 03.032021March

  Affaldshåndtering

  Der bliver i løbet af 14 dage opsat to nye papcontainere. De nye containere bliver opsat ved den store papcontainer. Alt pap skal afleveres i de nye containere, hvorfra driften vil sørge for korrekt sortering. Den store papcontainer vil være aflåst og kan kun benyttes af driftspersonalet. 

  Almindelig affald skal afleveres i de nedgravet affaldscontainere. Skulle en container være fyldt skal affaldet afleveres i en af de øvrige containere hertil - der er flere på området. 

  Ved spørgsmål til affaldshåndtering er I velkomne til at kontakte inspektøren på oekinspektor@fa09.dk.  

 • 25.022021February

  Administrationen holder lukket

  Administrationen følger myndighedernes anbefalinger og begrænser personlig kontakt. Dette betyder, at administrationen foreløbigt er lukket. I er altid velkomne til at kontakte os pr. mail eller telefon.