• 10.082020August

  Status på defekte affaldscontainere

  Det er desværre nu blevet fastslået, at alle nedgravede containere på kollegiet er så defekte, at de ikke kan tømmes, og derfor skal Øresundskollegiet have et nyt system installeret.

  For at sikre driftssikkerheden i den fremtidige affaldssortering samt forsvarlig afhentning er der, ved hjælp fra et firma med stor indsigt på området, ved at blive udarbejdet en oversigt over muligheder og priser.

  Herefter vil der, i samråd med beboerrådet, blive valgt den fremtidige model.

  Indtil dette forarbejde og valg er sket må vi desværre, en tid endnu, leve med den midlertidigt opsatte containerløsning.

 • 06.082020August

  Ny mailadresse

  Kære alle, 

  Administrationen har pr. dags dato fået ny mailadresse. Fremadrettet skal I skrive til kollegierne@fa09.dk for at komme i kontakt med administrationen. 

  Ved kontakt til inspektøren kan I fortsat benytte oekinspektor@fa09.dk. 
   
  Med venlig hilsen 
  Øresundskollegiets Administration  

 • 30.062020June

  Åbningstider juli og august 2020

  I perioden fra den 1. juli 2020 til den 14. august 2020 
  har administrationen åbent kl. 08:30 – 09:30.

 • 22.062020June

  Affaldscontainere

  Flere containere er blevet låst af, da de er defekte. Der er derfor opsat midlertidige containere, som kun må benyttes til husholdningsaffald. Alt andet affald skal afleveres i storskraldsgården eller glas- og papircontainerne.
 • 12.062020June

  ØK Café

  Lær ØK Café bedre at kende! Se mere her.  
 • 12.062020June

  Booking af grupperum

  Grupperummene skal fremadrettet bookes via hjemmesiden. Rummene bookes for hele dage. 
  De reservationer, som allerede er lavet, vil blive registeret i systemet.