• 10.052021May

  Update; Akut vandskade

  Vandskaden er nu udbedret og der er igen vand i blok E, F og L. 

 • 03.052021May

  EN BÆREDYGTIG FREMTID PÅ ØRESUNDSKOLLEGIET

  På hjemmesiden under fanen 'En bæredygtig fremtid på Øresundskollegiet' vil du finde senest nyt vedr. byggesagen - herunder generel information, varslinger mv. Husk at hold dig opdateret på siden. 
 • 03.052021May

  Cykelparkering mellem blok D og F nedlægges midlertidigt

  I forbindelse med tagterrasseprojektet nedlægges cykelparkeringen midlertidigt ved cafeområdet mellem blok D og F.

  Alle cykler skal derfor fjernes senest mandag den 10. maj 2021 kl. 07:30. 

  Der henvises til øvrig cykelparkering på kollegiets område. 

  Området kan benyttes igen, når projektet er afsluttet. 

  Ved spørgsmål kan administrationen kontaktes på mail kollegierne@fa09.dk.  

 • 22.042021April

  Forbrugsregnskaber og huslejevarslinger

  Forbrugsregnskaber og huslejevarslinger omdeles i postkasserne i løbet af uge 16 og 17. 
 • 22.042021April

  Genåbning af administrationen

  Under Beboer/Coronavirus er genåbningsplan for administrationen. 
 • 15.042021April

  Foldboldbanen

  Administrationen har modtaget klager over larm fra fodboldbanen. Der gøres opmærksom på, at foldbanen kun må benyttes af kollegiets beboere og der må ikke åbnes for adgang til udefrakommende. Ved spørgsmål kan administrationen kontaktes pr. mail.