Internet Support

Når du henvender dig til netværkssupport, er du velkommen til at gøre det ved enten at skrive en e-mail eller med et opkald. Det er til stor hjælp, hvis du har læst vejledningen til opsætning samt at du er sikker på, at det ikke er din pc, netværkskabel, router eller switch, som er defekt. Det vil desuden være en stor hjælp, hvis du oplyser, hvilket værelse du bor i, når du henvender dig.

I forbindelse med fejlmeldinger opfordrer vi dig til at udfylde følgende formular.

Som så sendes til driften på mail inspektor-kollegierne@fa09.dk

IT Support

Du kan kontakte supporten, hvis der er problemer med kollegiets printer, hjemmeside, infoskærme og andet IT i forbindelse med kollegiet eller såfremt du oplever problemer med din internetforbindelse. Øresundskollegiets netværk er et kablet net, og derfor må der kun forventes hjælp til stikket og ikke nødvendigvis eget udstyr. 

Mail: kollegierne@fa09.dk

Computergruppen (PC Support)

Computergruppen er beboernes lokale IT support, som ugentligt tilbyder at hjælpe med problemer med din egen personlige computer eller andet elektronik. Du finder Computergruppen i kælderen under blok D i åbningstiderne.

Computergruppen kan kontaktes direkte via Facebook: https://www.facebook.com/Computergruppen.OEK

Åbningstider

Tirsdag:     19.00-21.00

Torsdag:    19.00-21.00