Kontakt Vagter

SSG

Øresundskollegiet har indgået et samarbejde med firmaet SSG om vagordning uden for administrationens normale åbningstid. SSG håndterer alle former for driftsstop og bygningsskader.

Eksempler på akutte henvendelser:

  • Sprængte vandrør
  • Svigt i hovedforsyning af varme (kun i vinterhalvåret)
  • Indbrug eller hærværk hvor efterfølgende afdækning/sikring er nødvendigt
  • Totalstoppelse af hovedafløbsrør
  • Elevatorsvigt
  • Storm- eller skybrudsskader, ved fare for følgeskader

Du kan kontakte SSG på 70 20 81 39.


Sikkerhedsvagt - blok A (Glasburet) 

Søndag-Torsdag: 22.00-05.00

Fredag-Lørdag: 21.00-06.00

Tlf.: 31 19 18 24

Du kan kontakte sikkerhedsvagten, såfremt nøgle/chip til lejede lokaler (fx gæsteværelse) ikke virker.


Lokalpoliti  

Tlf.: 33 14 14 48

Du kan kontakte lokalpolitiet, såfremt der måtte være uvedkommende på kollegiets områder.