Kontakt Vagter

BELFOR

Øresundskollegiet har indgået et samarbejde med firmaet BELFOR om vagordning uden for administrationens normale åbningstid. BELFOR håndterer alle former for driftsstop og bygningsskader.

Eksempler på akutte henvendelser:

  • Sprængte vandrør
  • Svigt i hovedforsyning af varme (kun i vinterhalvåret)
  • Indbrud eller hærværk hvor efterfølgende afdækning/sikring er nødvendigt
  • Totalstoppelse af hovedafløbsrør
  • Elevatorsvigt
  • Storm- eller skybrudsskader, ved fare for følgeskader

Du kan kontakte BELFOR på +45 70 20 81 39.


Sikkerhedsvagt - blok A (Glasburet) 

Søndag-Torsdag: 22.00-05.00

Fredag-Lørdag: 21.00-06.00

Tlf.: 31 19 18 24

Overordnet er vagten ansat for at sikre beboernes sikkerhed og bygningernes drift skulle der opstå akutte problemer. Dernæst er vagten selvfølgelig gerne behjælpelig med at sikre ro og orden på kollegiet. Her kan du læse mere om vagtens forholdsordre for kollegiet. 


Lokalpoliti  

Tlf.: 40 42 61 06 / 33 14 14 48

Du kan kontakte lokalpolitiet, såfremt der måtte være uvedkommende på kollegiets områder.