Beboerdemokrati


Her på kollegiet har vi beboerdemokrati. Det vil sige, at vi beboere kan bestemme en stor del af de ting, der sker her på kollegiet. Det kan fx være renoveringer af lokaler, ny hjemmeside eller nye ideer til udendørsarealerne.

Beboerdemokratiet ledes af et Beboerråd bestående af otte medlemmer og en formand. Beboerrådet mødes fast den første onsdag i hver måned. Mødet er åbent for alle beboere, som er meget velkomne til at kigge forbi, stille spørgsmål eller komme med forslag. To beboerrådsmedlemmer er ligeleds en del af kollegiets bestyrelse.

For at blive medlem af beboerrådet og/eller bestyrelsen skal du vælges ind på et beboermøde. Beboermøde afholdes to gange årligt. Møderne er planlagt til fjerde onsdag i marts og fjerde onsdag i oktober. På Kollegiemøderne er det ligeledes muligt at stille op til et af kollegiets mange udvalg, diskutere større projekter og til møderne vil kollegiets budget og regnskab blive gennemgået.

Vil du vide mere om, hvad der foregår på kollegiet, og/eller er du interesseret i at være en del af beboerdemokratiet, så er det en god idé at kigge forbi et Kollegiemøde og ellers søger beboerrådet altid efter nye medlemmer som deltage til beboerrådsmøderne.