En bæredygtig fremtid på Øresundskollegiet

VELKOMMEN TIL DEN STORE RENOVERING

Øresundskollegiet står overfor det til dato største renoveringsprojekt. Lejligheder og fællesarealer skal opgraderes og gøres mere attraktive for kollegiets beboere, og bygningerne skal fremtidssikres og gøres mere bæredygtige. Der er tale om bæredygtighed i forhold til både miljø/klima, beboernes sociale liv og trivsel, og sidst men ikke mindst skal kollegiet være økonomisk bæredygtigt.

RENOVERINGSPROJEKTET ER INDDELT I TRE ETAPER

Inddeling af tre etaper betyder, at renoveringsarbejderne i lejlighederne vil være delt ud over tre kortere perioder, hvor man kan blive boende i sin lejlighed, mens arbejdet står på.

HVOR LANG TID TAGER RENOVERINGEN?

De tre renoveringsetaper gør, at håndværkerne skal have adgang til lejlighederne i tre perioder på hhv. 5 dage, 14 dage og 5 dage. Arbejdstidsrummet vil være hverdage fra kl. 8-17. Håndværkerne vil ikke nødvendigvis være i lejlighederne hele dagen, da noget af arbejdet tager kortere tid. Det samlede renoveringsprojekt starter midt i maj 2021 og forventes at være helt afsluttet sidst i 2023. Se mere udførlig tidsplan for de enkelte blokke bagerst

HVAD SKAL RENOVERES I LEJLIGHEDERNE?

Faldstamme renoveringer:

 • Nyt toilet (hvis toilettet er nedslidt)
 • Renovering af faldstammer og afløb

Indvendige forbedringer:

 • Nye vandinstallationer og blandingsbatterier i køkkenet og på badeværelset
 • Ny håndvask på badeværelse
 • Ny dør til lejligheden med digital adgangskontrol

Udvendige forbedringer:

 • Udskiftning af vinduerne (her kan du se prøvemontage af de nye vinduer)
 • Etablering af ny bænk ved vinduerne

Introduktionsvideoer:

Følg linket her og få en introduktion til, hvilket arbejde der kommer til at foregå i din lejlighed i den varslede periode. 

HVAD SKAL RENOVERES PÅ FÆLLESAREALERNE?

 • Totalrenovering af de 16 fælleskøkkener inkl. etablering af et større glasparti ud mod gangen
 • Udskiftning af alle vinduer på fællesarealer og i kælderen
 • Udskiftning af alle yderdøre med glas inkl. vindfang
 • Adgangskontrol på postkasser
 • Nye døre på plan 1 fra vandregang til boliggang i de 8 blokke, der støder op til vandrehallen
 • Nye lofter og lys på gange på plan 1 og 7 pga. ny rørføring (undtagen blok M, hvor ny rørføring ikke er nødvendig)
 • Renovering af vand- og afløbsinstallationer på fællesarealer
 • Nye reguleringsventiler på varmen i kælderen • Nye el-stigeledninger i gangen

TIDSPLAN 

Etapetidsplan for projektet finder du her

Etapetidsplanen angiver den periode, hvor entrepriserne arbejder i det angivende antal blokke. Der er forskel på, hvordan entreprenørerne planlægger deres arbejde. Dette betyder, at man ikke nødvendigvis arbejder i alle blokke i en etape samtidig. Nogle arbejder bliver planlagt således, at der færdiggøres en blok før, at næste blok går i gang i samme etape. 

Etapetidsplanen angiver byggeperioderne for hele renoveringsprojektet, og da der skal renoveres helt frem til slutning af 2023, vil der sandsynligvis komme ændringer i planen. Det vil sige, at tidsplanen ikke nødvendigvis er et 100% billede af, hvordan forløbet fulstændigt bliver. Såfremt det viser sig nødvendigt at lave større ændringer, vil revideret tidsplan være tilgængelig her på hjemmesiden. 


Læs mere om projektet her.  

For English version click here