En bæredygtig fremtid på Øresundskollegiet

VELKOMMEN TIL DEN STORE RENOVERING

Øresundskollegiet står overfor det til dato største renoveringsprojekt. Lejligheder og fællesarealer skal opgraderes og gøres mere attraktive for kollegiets beboere, og bygningerne skal fremtidssikres og gøres mere bæredygtige. Der er tale om bæredygtighed i forhold til både miljø/klima, beboernes sociale liv og trivsel, og sidst men ikke mindst skal kollegiet være økonomisk bæredygtigt.

RENOVERINGSPROJEKTET ER INDDELT I TRE ETAPER

Inddeling af tre etaper betyder, at renoveringsarbejderne i lejlighederne vil være delt ud over tre kortere perioder, hvor man kan blive boende i sin lejlighed, mens arbejdet står på.

HVOR LANG TID TAGER RENOVERINGEN?

De tre renoveringsetaper gør, at håndværkerne skal have adgang til lejlighederne i tre perioder:

 • 5 dage for faldstammerenovering 
 • 3 uger for de øvrige arbejder - dog 5 uger i lejligheder, hvor køkkenerne udskiftes 
 • 5 dage for udskiftning af vinduer 

Arbejdet udføres inden for normal arbejdstid i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 17:00, byggepladsen åbner imidlertid kl. 06:30. Arbejdet i den enkelte bolig påbegyndes tidligst fra kl. 08:00. Håndværkerne vil ikke nødvendigvis være i lejlighederne hele dagen, da noget af arbejdet tager kortere tid. Det samlede renoveringsprojekt starter midt i maj 2021 og forventes at være helt afsluttet sidst i 2023. Se mere udførlig tidsplan for de enkelte blokke bagerst. 

HVAD SKAL RENOVERES I LEJLIGHEDERNE?

Faldstamme renoveringer:

 • Nyt toilet (hvis toilettet er nedslidt)
 • Renovering af faldstammer og afløb

Indvendige forbedringer:

 • Nye vandinstallationer og blandingsbatterier i køkkenet og på badeværelset
 • Ny håndvask på badeværelse
 • Ny dør til lejligheden med digital adgangskontrol

Udvendige forbedringer:

 • Udskiftning af vinduerne (her kan du se prøvemontage af de nye vinduer)
 • Etablering af ny bænk ved vinduerne

Introduktionsvideoer:

Følg linket her og få en introduktion til, hvilket arbejde der kommer til at foregå i din lejlighed i den varslede periode. 

HVAD SKAL RENOVERES PÅ FÆLLESAREALERNE?

 • Totalrenovering af de 16 fælleskøkkener inkl. etablering af et større glasparti ud mod gangen
 • Udskiftning af alle vinduer på fællesarealer og i kælderen
 • Udskiftning af alle yderdøre med glas inkl. vindfang
 • Adgangskontrol på postkasser
 • Nye døre på plan 1 fra vandregang til boliggang i de 8 blokke, der støder op til vandrehallen
 • Nye lofter og lys på gange på plan 1 og 7 pga. ny rørføring (undtagen blok M, hvor ny rørføring ikke er nødvendig)
 • Renovering af vand- og afløbsinstallationer på fællesarealer
 • Nye reguleringsventiler på varmen i kælderen • Nye el-stigeledninger i gangen

TIDSPLAN 

Etapetidsplan for projektet finder du her

Etapetidsplanen angiver den periode, hvor entrepriserne arbejder i det angivende antal blokke. Der er forskel på, hvordan entreprenørerne planlægger deres arbejde. Dette betyder, at man ikke nødvendigvis arbejder i alle blokke i en etape samtidig. Nogle arbejder bliver planlagt således, at der færdiggøres en blok før, at næste blok går i gang i samme etape. 

Etapetidsplanen angiver byggeperioderne for hele renoveringsprojektet, og da der skal renoveres helt frem til slutning af 2023, vil der sandsynligvis komme ændringer i planen. Det vil sige, at tidsplanen ikke nødvendigvis er et 100% billede af, hvordan forløbet fulstændigt bliver. Såfremt det viser sig nødvendigt at lave større ændringer, vil revideret tidsplan være tilgængelig her på hjemmesiden. 


Læs mere om projektet her.  

For more information about the project click here


I følgende link finder du forholdsregler i forbindelse med covid-19. Covid-19 forholdsregler. 

In the following link you will find info about covid-19 precautions. Covid-19 precautions.  

Relevante links

Referat af informationsmøde den 17/5-23

Bilag 1 til refrat af informationsmøde den 17/5-23

Generel vedligeholdelsesinformation af nye vinduer og afløb

Ibrugtagning af køkkener i blok B og D samt tømning af vogne

Referat af informationsmøde med blok B og D den 14/3-23

Bilag 1 til referat af informationsmøde 14/3-23

Referat af informationsmøde den 22/2-23

Bilag 1 til referat af informationsmøde 22/2-23

Referat af informationsmøde med blok B og D den 25/1-23

Procedure for mangellister

Referat af informationsmøde den 29/11-22 

Tillæg til referat af informationsmøde den 5/10-22 

Du bor alment - men hvad betyder det lige? 

Referat af informationsmøde den 5/10-22 

Bilag 1 til referat af informationsmøde 5/10-22

Bilag 2 til referat af informationmøde 5/10-22

Asbestsanering af de gamle vinduespartier 

Hvad skal der ske med de gamle vinduer? 

Vedligeholdelse af de nye vinduer 

Nyhedsbrev marts 2022

News letter March 2022 

Kontaktinfo

Databehandling

Nu begynder totalrenoveringen af Nordens største kollegie 

Forholdsregler i forbindelse med covid-19 / Covid-19 precautions

SensoLock - brugervejledning (postkasse) 

SensoLock - user manual (mailbox) 

Evolock - brugervejledning (dør) 

Evolock - user manual (door)

Nyt, midlertidigt låsesystem (Danalock)

New, temporary locks (Danalock) 

Tidsplan (time schedule) 

Generel information om renoveringen 

Information about the renovation project 

Prøvemontage af vinduer

Naboorientering

Genhusningsregler 

Referat af Beboermøde den 6. juni 2018

Bilag 1 til Referat af Beboermøde den 6. juni 2018

Bilag 2 til Referat af Beboermøde den 6. juni 2018

Omdannelse af Øresundskollegiet (dansk version) 

Omdannelse af Øresundskollegiet (English version)