Webtilgængelighedserklæring

Vi arbejder målrettet med tilgængelighed, så alle borgere kan bruge vores hjemmeside. 

Tilgængelighed handler om, at alle borgere skal have lige adgang til offentlige, digitale løsninger uanset eventuelle handicap. Det kan være personer med f.eks. nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner. 

Øresundskollegiet forpligter sig til at sikre webtilgængelighed på denne hjemmeside, jf. "Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer."

Læs tilgængelighedserklæringen for Øresundskollegiet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ved at følge nedenstående link:

Tilgængelighedserklæring for Øresundskollegiet

Ansvarlig for webtilgængelighed hos Øresundskollegiet: Administrator, Mia Nielsen, kollegierne@fa09.dk. 

Koordinator for webtilgængelighed hos Øresundskollegiet: Kommunikationsansvarlig, Louise Thorhauge Blicher, ltb@fa09.dk.