Tilmelding eller Afmelding af SMS Service

Forklaring

Øresundskollegiet har indgået et samarbejde med Blue Idea, som gør det nemmere at formidle information. Det er et system som flere kender fra fx læge, tandlæge og lignende.

Vi ønsker, at kunne informere jer beboerne hurtigst muligt ved eksempelvis akutte skader på ejendommen såsom brud på rør, manglende varme, oversvømmelser eller lignende tilfælde.